Топ

Модернизация на асансьори

Осъвременяване на асансьори

 

В Астрой Монтаж ЕООД не се ограничаваме само до инвеститори, желаещи нови асансьорни уредби. Голяма част от нашите клиенти са малки жилищни кооперации с ограничен бюджет и ние разбираме това. Асансьорите имат нужда от периодично модернизиране, за да продължават да превозват пътници напълно безопасно.

 

pleven asansiorni podobreniaНад 70% от съществуващите асансьори в България са произведени преди повече от 30 години. Те са амортизирани и застрашават безопасността на пътуващите. Затова, предлагаме модернизация на асансьорните съоръжения като подменяме износеното оборудване и ги преустройваме с оглед съответствие с новите изисквания на регулаторните органи.

 

Когато става въпрос за осъвременяване на асансьорните уредби, трябва да се има предвид, че при някои асансьори са налице морално остарели технологии, за които вече не се произвеждат части. При други се изисква само козметичен ремонт. За да се отговори на високите технически изисквания на модерното време, най-доброто решение е замяна на дефектиралото оборудване със съвременно. Затова, ние използваме съвременни материали, нови технически решения и модерни технологии и така даваме възможност на тези с ограничен бюджет да осъвременят асансьорната си техника с минимални разходи.

 

Така например, екипът ни може да подмени износеният повдигателен механизъм и таблото, без да променят параметрите на асансьора. Това води до „съживяване“ на уредбата и намаляване на техническите неизправности, а корпусът да остане същия. Така, разходите за модернизация спадат до минимум, но в същото време се осигурява технически изправен и безопасен асансьор.